Dřevostav Pro - dřevostavby, rodinné domy

Dřevostavby mýty a fakta, nebojte se realizace dřevostavby

Životnost dřevostaveb Životnost stavby ovlivňuje především jeho provedení a péče o něj. Nesprávně postavený dům se může rozpadnout už za 50 let, ať už cihlový nebo dřevěný. Dřevostavby netrpí časem, více než jiné budovy.

Fotka k článku Dřevostavby mýty a fakta, nebojte se realizace dřevostavby

Životnost dřevostaveb

Životnost stavby ovlivňuje především jeho provedení a péče o něj. Nesprávně postavený dům se může rozpadnout už za 50 let, ať už cihlový nebo dřevěný. Dřevostavby netrpí časem, více než jiné budovy. Příkladem nám mohou být roubenky v horách, které stojí už několik generací.

Dřevěné domy, se vytápějí hůře než zděné domy

Dřevo akumuluje teplo hůř než cihla, nicméně když zatopíme ve dřevěném domě, máme v něm během chvilky příjemnou pokojovou teplotu. V těchto stavbách se totiž ekonomicky ohřívá nejprve vzduch. Zděné domy, musí teplo nejdříve akumulovat. Dřevostavby se chovají flexibilněji než zděné domy. Pokud i přesto dáváte přednost akumulaci tepla před ohříváním vzduchu, můžeme to vyřešit zděnými částmi,příčkami z cihel.

Dřevostavby jsou náchylnější k požárům

Dřevostavby musí splňovat stejné protipožární předpisy jako ostatní typy domů. A ačkoli je dřevo hořlavý materiál, masivní trám nebo desku není vůbec lehké zapálit. Naopak. Dřevo obsahuje určitý podíl vlhkosti, která se musí nejprve odpařit. A pokud již hoří, na jeho povrchu se vytváří zuhelnatělá vrstva, která zabraňuje přístupu kyslíku a hoření tak značně zpomaluje. To je dané použitím KVH hranolu (hoblovaný hranol bez otřepů se sraženými rohy), bránícímu šíření plamene po povrchu materiálu.

Můžeme dokonce říci, že dřevostavby jsou z hlediska požáru bezpečnější než zděné domy. Důkazem je fakt, že zatímco ve zděné stavbě dojde během 30minutového požáru k propadu stropů, u dřevostaveb je to až po 60–90 minutách.

Dřevostavby mají horší hlukovou izolaci. Všechno je v nich slyšet.

Současné dřevostavby, mají pevnou konstrukci a zvukově izolované stropy s plovoucí betonovou deskou na akustické izolaci. Tzv. kročejového hluku způsobeného chůzí, pádem těles, posunováním židlí, hudebními nástroji, spotřebiči umístěnými na podlaze apod. se tedy nemusíme obávat. Rušit nás nebude ani hluk zvenčí, protože venkovní zdi dřevěných domů jsou stejně jako stropy zvukově izolované a splňují požadavky norem. Co se týče vnitřních stěn, v případě místnosti se zvýšeným požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost je samozřejmostí použití upravené skladby stěny.

Dřevostaby nabadají dřevokazný hmyz, nebo plísně

Toto je jeden z nejrozšířenějších mýtů o dřevostavbách vůbec. Škůdci nicméně ohrožují všechny stavby, pokud nejsou dobře postavené – dřevěné i zděné. V případě dřeva k tomu dochází, pokud vlhkost překročí 18 %. A to je u moderní dřevostavby s konstrukční ochranou před vnějšími vlivy téměř nemožné.

Zpět na aktuality